VOOR INTEGRALE- EN CROSS SECTORALE ZORGVRAAGSTUKKEN

Barend van Dijk, Zorgkundig

Zorgkundig zoekt naar en werkt mee aan oplossingen bij samenwerkingsvraagstukken in de non profit sector. En wordt ingezet bij zorginnovatie voor integrale-  en cross sectorale vraagstukken. Zorgkundig is werkzaam in het veld van gemeenten, zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsaanbieders en klantorganisaties. 

Met uw business case als uitgangspunt lever ik u de juiste (management)oplossing.

Interimmanager | Kwartiermaker | Programma manager  | Adviseur | Dagvoorzitter expertmeeting en brainstormsessies

Referentie


Jutka Halberstadt
Het afgelopen half jaar heeft Barend Care for Obesity geholpen bij het opzetten van proeftuinen voor de financiering van de zorg en ondersteuning voor kinderen met obesitas.  Hierbij toonde hij zich een inhoudelijk geïnteresseerd en toegewijd adviseur met een goed netwerk.
Jutka Halberstadt- Projectmanager Care for Obesity