VOOR INTEGRALE EN CROSS SECTORALE OPLOSSINGEN

Een domein overstijgend vraagstuk kan voor gemeenten en zorginstellingen een flinke uitdaging zijn. Bijvoorbeeld de collectieve ambities in het sociale domein. Een complexe opgave, waarbij kwetsbare mensen niet tijdig, niet de juiste of onvoldoende hulp krijgen.

Je hoeft het niet in je eentje op te lossen

Thema’s op het snijvlak van zorg/gezondheid/wonen/welzijn hoef je als gemeente of organisatie niet in je eentje op te lossen.

Zorgkundig kijkt mee

met een frisse brede blik en maakt een scherpe behoefte- en situatieanalyse.

Zorgkundig denkt mee

en ontwikkelt een vernieuwende en vaak verrassend praktische aanpak over sectoren heen, ook bij schijnbaar tegenstrijdige belangen. Prikkelend en enthousiasmerend.

Zorgkundig doet mee

mobiliseert en bouwt een netwerk met betrokken partijen. Werkt samen met het team aan herhaalbare oplossingen. Toetst en voegt toe wat nog mist in procedures en uitvoering.

Referenties


Jutka Halberstadt
Het afgelopen half jaar heeft Barend Care for Obesity geholpen bij het opzetten van proeftuinen voor de financiering van de zorg en ondersteuning voor kinderen met obesitas.  Hierbij toonde hij zich een inhoudelijk geïnteresseerd en toegewijd adviseur met een goed netwerk.
Jutka Halberstadt- Projectmanager Care for Obesity

Erik-Jan Wilhelm
Barend van Dijk heb ik in het programma Grote Steden Amsterdam van Agis zorgverzekeringen leren kennen als een bevlogen en inspirerende project manager. Barend legt makkelijk verband tussen kwantitatieve en kwalitatieve data, is scherp in zijn analyses en weet daarmee fact based te overtuigen. Doordat Barend zelf uit de zorg afkomstig is en bij de verzekeraar gewerkt heeft legt hij makkelijk verband tussen de wereld van de zorgprofessional en de realiteit van de financiers van de zorg. Barend is zeer toegankelijk, iemand die zich makkelijk door het zorgveld beweegt en vasthoudend is in het bereiken van zijn doel. Daarnaast is het gewoon een prettig iemand om mee te werken!
Erik-Jan Wilhelm- Directeur Strategie & Analyse Zilveren Kruis | Zorginkoop