Waarom zorgkundig?

Barend van Dijk is het enthousiast kloppende hart van Zorgkundig. Een strategische denker met doorzettingskracht en echte passie voor mensen. Zijn doel is mogelijkheden creëren voor klanten en burgers, om een zo positief en gezond mogelijk leven op te bouwen en te behouden.

Barend begon als zorgprofessional en groeide door van manager naar adviseur/projectleider. Het gemeentelijke speelveld en de werelden van zorg, zorgverzekeringswet, gezondheid, wonen en welzijn kent hij door en door. Met lef en innovatieve kracht zoekt hij naar de randen van wat mogelijk is. Flexibiliteit ontstaat waar afwijken mag. Barend is analytisch sterk en komt direct tot de kern.

Complexe vraagstukken in het zorg- en het sociale domein vertaalt hij naar concrete acties. Prikkelend en duwend om gezamenlijk een verandering te weeg te brengen. Ook, of misschien juist, met partijen met schijnbaar tegenstrijdige belangen. Hij blijft vast houden tot hij het gezamenlijke belang vanuit het klantperspectief boven tafel krijgt. Barend is de machine achter de verbinding en een echte bruggenbouwer. Hij beweegt zich soepel tussen de verschillende perspectieven. Klanten waarderen zijn positieve, gedreven en doortastende aanpak en kunnen blijvend doorbouwen op zijn meetbare kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.

Barend van Dijk


Ik heb een diepe overtuiging dat je altijd voor maximale klantgerichtheid en doelmatigheid moet gaan. En dat lukt door over domeinen heen belanghebbende partijen bij elkaar te brengen en gestructureerd aan een actief netwerk te bouwen. Want ik wil uiteindelijk een aanpak die effectief en duurzaam is voor burger en samenleving.